Nastanek aerogelov - Tehnološki postopek aerogelne izolacijske odeje

Načini proizvodnje različnih vrst aerogelov se razlikujejo med seboj. V splošnem aerogel nastaja neposredno iz tekočega gela v postopku, ki nadomesti tekočo fazo z zrakom.
 
Predhodnik gela pa je mešanica kemikalij, ki lahko preko molekularne nukleacije preidejo v majhne koloidne delce. Gel nastane ko se sproži raztopina teh razbitih nano delcev (disperzija silicijevega dioksida v vodi oz. t.i. "sol-i"), ki oblikujejo pol-trdo sestavino s kondenzacijo med delci. Ko nastane gel, se tekočina v gelu ne more svobodno razpršiti, ne teče ali spreminja oblike.
Če je kemični pristop pravilen, lahko trdno telo v gelu ustvari mrežo por, ki omejijo tekočino. Pore imajo povprečno velikost deset nanometrov (1/100.000 premera človeškega lasu), njihovo velikost pa lahko nadziramo med proizvodnim procesom.

Če je gel ustvarjen iz vodne faze, se poltrdna snov imenuje hidrogel, vodo pa je pred sušenjem potrebno zamenjati z organskim raztopilom.
 
Če je gel ustvarjen v alkoholni fazi, se poltrda snov imenuje alkogel, ki ga lahko posušimo neposredno s povišanjem temperature in pritiska raztopine znotraj gelne strukture preko njegove kritične točke.
 
Ta superkritična ekstrakcija zmanjša površinsko napetost med tekočino in površinami trdnih por, tako da zmanjšanje zračnega tlaka pri temperaturah nad kritično pusti pore napolnjene s plinom.